Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Продавачите и Потребителите (клиентите), които ползват електронния магазин  www.lace-bg.com за покупка на стоки. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта www.lace-bg.com cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи на територията на Република България.

  1. ДЕФИНИЦИИ

„ПРОДАВАЧ” е електронният магазин www.lace-bg.com, който е собственост на фирма „ЛЕЙС БГ” ООД. Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за дистанционна продажба на конкретна стока (артикул) в електронния магазин.

„ПОТРЕБИТЕЛ” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите в електронния магазин стоки.

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е интернет сайтът www.lace-bg.com, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за поръчка и покупко-продажба на конкретна стока (артикул).

„ЛЕЙС БГ” ООД е търговското дружество със седалище в град София, ж.к. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна“ No 14, ет. 7, ап. 18, ЕИК 205635361, което създава и поддържа електронния магазин, предлага и продава стоки в магазина и определя настоящите Общи условия, при които се продават стоките. „ЛЕЙС БГ” ООД има пълните права едностранно да променя съдържанието на електронния магазин, както и начините на достъп до него.

„ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули). Поръчката се опакова и изпраща по куриер към предварително посочен в поръчката от Потребителя адрес, но само след като бъде одобрена по телефон. Одобрението по телефон става след обаждане от служител на онлайн магазина за потвърждение.

„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Потребител.

„КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

„БЮЛЕТИН / ИЗВЕСТИЕ” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин стоки през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата или да се изпращат по електронната поща на Потребителя.

  1. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

2.1. Разглеждането на електронния магазин www.lace-bg.com е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.

2.2. За да се пазарува от електронния магазин www.lace-bg.com, е необходима регистрация с парола и електронна поща (включваща име на получателя, имейл, телефон и адрес за доставка). Регистрирането е напълно безплатно и става, като се попълни формата за регистрация. Регистрираният клиент има възможност да се ползва от всички услуги на магазина.

2.3. Потребителят може да извърши покупка от електронния магазин като гост, в който случай Потребителят трябва да въведе своите данни (име, актуален имейл адрес, актуални телефон и адрес за получаване на пратката).

2.4. Потребителят трябва да посочи верни и актуални имейл адрес и парола, лични данни и адрес за доставка. При въведени неверни или невалидни данни, Продавачът не носи отговорност, ако Потребителят не получи поръчаната стока.

2.5. „ЛЕЙС БГ” ООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите потребители с оглед нуждите на електронния магазин, като същевременно има задължението да опазва в тайна тези лични данни, да не ги използва за други цели, нито да ги предоставя на трети лица, с изключение на Продавачите в магазина.

2.6. В електронния магазин www.lace-bg.com на всяка стока е посочена цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Също така, на всяка продуктова страница има възможност Потребителите на www.lace-bg.com да дават мнения и оценки, касаещи дадената стока.

2.7. Всички посочени на сайта цени са крайни и са в български лева (BGN) с включен ДДС.

2.8. На страницата вдясно до всеки продукт стои бутон „Добави в кошница“. Натискането на бутон „Добави в кошница“ записва избрания продукт във виртуалната пазарска кошница на Потребителя. Чрез натискане на бутона на кошницата в горния десен ъгъл на страницата или чрез падащото меню „Профил” в горния ляв ъгъл на страницата Потребителят може да разглежда съдържанието на виртуалната пазарска кошница, да добавя нови продукти или да премахва тези, които не желае. След натискане на бутон „Купи“ се появяват данните на клиента, данните за доставка и повторен преглед на виртуалната пазарска кошница. Поръчката се активира чрез натискане на бутона „Потвърждаване на поръчката“.

  1. ПОРЪЧКА НА СТОКИ

3.1. За да се направи поръчка до електронния магазин, Потребителят трябва да посочи:

3.1.1. валиден имейл адрес;

3.1.2. вярно попълнен адрес за доставка на стоката и фактуриране;

3.1.3. вярно попълнени данни за контакт – две имена, телефон.

3.2. Поръчката се активира, т.е. заявява се до електронния магазин чрез натискане на бутона „Потвърждаване на поръчката“ – намиращ се под данните за доставка на поръчката.

3.3. При успешно направена поръчка, Потребителят получава потвърждение за направената поръчка чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес. В потвърждението по имейл се посочват поръчаната стока, номерът на поръчката, датата, на която е направена поръчката, цената на доставката, общата дължима сума, начинът на плащане и доставка. Потвърждение по телефон се извършва за уточнение относно поръчката и наличността на поръчания артикул.

3.4. В случай, че поръчаната стока (конкретен модел) не е в наличност, консултантът уведомява Потребителя. Ако Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока (аналогичен модел), поръчката може да бъде анулирана.

3.5. Поръчки в електронния магазин www.lace-bg.com могат да се правят 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Поръчките се потвърждават и обработват само в посоченото работно време.

3.6. Работното време на консултантите на онлайн магазин www.lace-bg.com е: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 часа.

3.7. Поръчки, получени без коректни данни на купувача (Потребителя) или липсващи такива, се анулират, ако Продавачът не получи коректните данни до 48 часа след постъпването на поръчката. Такива поръчки получават статус „ОТХВЪРЛЕНА”, поради невъзможност да бъдат изпълнени.

3.8. Потребителят може да откаже направена поръчка по телефон, но само преди тя да бъде потвърдена от служител на електронния магазин чрез позвъняване. За да е валиден отказът, Потребителят трябва да предостави: номера на направената поръчка, телефонния номер, оставен в поръчката, двете си имена, с които е регистриран в сайта, имейл адреса (електронната поща), с който е регистриран в сайта, цената на поръчката.

  1. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИ СТОКИ

4.1. След като във www.lace-bg.com постъпи поръчка от Потребител, автоматизираната система на електронния магазин уведомява Потребителя с имейл за успешно направената поръчка.

4.2. Доставка се прави само на успешно приети и потвърдени по телефон поръчки.

4.3. Доставката на поръчана стока не се извършва в неработни дни и официални празници.

4.3.1. Стандартната доставка е в срок до 3 (три) работни дни от момента на потвърждаването на поръчката.

4.4. Продавачът използва за доставки куриерска фирма Еконт.

4.5. Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес.

4.6. Цените за доставка се изчисляват автоматично в страницата на виртуалната кошница.

4.7. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.

  1. ПЛАЩАНЕ

5.1. Заплащането на поръчаната стока се извършва чрез наложен платеж при извършването на доставката.

5.2. За всяка поръчана стока потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката, и цената на доставката. Цената на всяка стока може да се променя динамично.

  1. РЕКЛАМАЦИЯ

6.1. Потребителят има право на рекламация или връщане на закупена от електронния магазин стока в рамките на 14 дни от получаване на стоката.

6.2. Рекламация може да се направи и пред куриера при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след срока по причини, които са извън контрола на Потребителя и не се дължат на непреодолима сила.

6.3. При рекламация Потребителят е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид и със запазен етикет.

6.4. При рекламация, ако Потребителят е заплатил стоката, му се възстановява платената сума за върнатата стока по посочена от него банкова сметка в срок от 5 /пет/ дни след връщането на стоката. Суми не се възстановяват, докато Потребителят не върне стоката. Ако стоката не бъде върната в срока по т. 6.1, рекламацията не може да бъде извършена.

6.5. Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

– производствени дефекти на стоката;

– констатирани липси на части от стоката;

– изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;

– несъответствие с обявения размер и/или цвят – стока, изпратена в различен размер и/или различен цвят от поръчания;

– повреда на стоката при транспортирането.

6.6. Рекламацията може да се предяви пред „ЛЕЙС БГ” ООД на посочения имейл адрес lace-bg@abv.bg или на посочените в Контакти телефони, като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката в 14-дневен срок.

6.7. При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или в друг размер, или друг цвят, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Консултант на електронния магазин може да предложи артикулът да бъде заменен за друг артикул на същата или на по-висока стойност. Разликата в цените се заплаща допълнително при доставка чрез наложен платеж.

6.8. Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се заплаща от Потребителя и се осъществява при следните условия:

– Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена).

– Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.

– Запазена оригинална опаковка и етикет.

6.9. При рекламация Потребителят трябва да попълни и изпрати бланката за връщане на стока, получена заедно с доставката, заедно със закупените артикули на адреса на електронния магазин.

6.10. При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на електронния магазин. В случай, че клиентът желае да замени или върне продукт, това може да стане с куриерска фирма по негов избор. В случаите, в които замяната се налага по вина на електронния магазин, куриерската фирма задължително е EКОНТ.

  1. УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

7.1. Цялата информация, публикувана в сайта www.lace-bg.com, е собственост на фирма „ЛЕЙС БГ” ООД и/или на нейните доставчици, в т.ч. снимки и описания на артикули. Електронният магазин дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазин www.lace-bg.com.

7.2. Забранява се копирането на текстове от www.lace-bg.com и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на „ЛЕЙС БГ” ООД.

  1. ОТГОВОРНОСТ

8.1. „ЛЕЙС БГ” ООД не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана на електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост.

8.2. „ЛЕЙС БГ” ООД не носи отговорност при невярност на посочената от производител информация за характеристиките на дадена стока.

8.3. „ЛЕЙС БГ” ООД не носи отговорност, ако даден продукт в действителност не е със същия цвят и характеристики, както е предложен в електронния магазин. Въпреки, че изображенията на сайта се заснемат с професионална техника, възможно е да има известни разлики в реалния цвят на даден продукт.

  1. БРОШУРИ И ИЗВЕСТИЯ

9.1. Когато Потребител се регистрира в електронния магазин, като създаде Профил на Интернет страницата, приемайки Общите условия, той се съгласява да получава на електронната си поща бюлетини и/или известия от „ЛЕЙС БГ” ООД, както и съобщения относно поръчки на стоки и потвърждения за промяна на неговите данни.

9.2. Потребителят може да се откаже от получаване на бюлетини и/или известия на електронната си поща по всяко време, чрез използването на специално направената интернет връзка, която се съдържа във всеки бюлетин и/или известие – бутона „Отписване”.

9.3. Ако след направен отказ от получаване на бюлетини и/или известия Потребителят направи поръчка, счита се, че отново се е съгласил да получава бюлетини и/или известия.

  1. ОБРАТНА ВРЪЗКА

10.1. Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка с „ЛЕЙС БГ” ООД, за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация. Връзка може да се осъществи на посочените имейл адреси и телефонни номера в сайта.

10.2. „ЛЕЙС БГ” ООД е администратор на интернет сайта и съответно на полето за мнения и обсъждания, като в изпълнение на тази функция може да премахне всякакви нецензурни и обидни квалификации, нарушаващи морала и добрия тон.