Рекламации

Потребителят има право на рекламация или връщане на закупена от електронния магазин стока в рамките на 14 дни от получаване на стоката.

Рекламация може да се направи и пред куриера при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след срока за доставка по причини, които са извън контрола на Потребителя и не се дължат на непреодолима сила.

При рекламация Потребителят е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид и със запазен етикет.

При рекламация, ако Потребителят е заплатил стоката, му се възстановява платената сума за върнатата стока по посочена от него банкова сметка в срок от 5 /пет/ дни след връщането на стоката. Суми не се възстановяват, докато Потребителят не върне стоката. Ако стоката не бъде върната в срока по т. 6.1, рекламацията не може да бъде извършена.

Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

– производствени дефекти на стоката;

– констатирани липси на части от стоката;

– изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;

– несъответствие с обявения размер и/или цвят – стока, изпратена в различен размер и/или различен цвят от поръчания;

– повреда на стоката при транспортирането.

Рекламацията може да се предяви пред „ЛЕЙС БГ” ООД на посочения имейл адрес lace-bg@avb.bg  или на посочените в Контакти телефони, като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката в 14-дневен срок.

При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или в друг размер, или друг цвят, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Консултант на електронния магазин може да предложи артикулът да бъде заменен за друг артикул на същата или на по-висока стойност. Разликата в цените се заплаща допълнително при доставка чрез наложен платеж.

Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се заплаща от Потребителя и се осъществява при следните условия:

– Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена).

– Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.

– Запазена оригинална опаковка и етикет.

При рекламация Потребителят трябва да попълни и изпрати бланката за връщане на стока, получена заедно с доставката, заедно със закупените артикули на адреса на електронния магазин.

При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на електронния магазин. В случай, че клиентът желае да замени или върне продукт, това може да стане с куриерска фирма по негов избор. В случаите, в които замяната се налага по вина на електронния магазин, куриерската фирма задължително е ЕКОНТ.